Loading...

اهمیت آموزش مسائل جنسی به کودکان

|
اهمیت آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش مسائل جنسی به کودکان
(چطور کودکانمان رانسبت به مسائل جنسی آگاه کنیم؟)
ورود تکنولوژی های ارتباطی واطلاعاتی به زندگی های نوین دررسالهای اخیر،موجی از آگاهی ها و
اطلاعات درست و نادرست جنسی و زناشویی را دراختیار افراد مختلف قرار داده است.
در واقع هر گونه اطلاعاتی که ازطریق ابزارهای مدرن ارتباطاتی همچون اینترنت و ماهواره به
شخص داده میشود، به سرعت از طریق افراد به یکدیگر هم منتقل گردد. دراین میان آسیب پذیرترین
گروه هدف به عنوان مخاطبان این وسایل مدرن ارتباطاتی، کودکان و نوجوانان هستند که کمترین
آگاهی و پیش زمینه ذهنی قبلی را درمورد مسائل جنسی داشته وخود به خود نیز دارای کنجکاوی های
جنسی هستند. ضمن آنکه حتی آن بخش از اطلاعاتی که به درستی به بیان واقعیت های موجود در
زمینه مسائل جنسی پرداخته اند، درواقع خطاب به بزرگسالان نوشته وارائه شده و بازهم برای
کودکان مناسب نیست.
با توجه به اهمیت این مساله بر آنیم تا در این مقاله به پرسش های مهم درباره این موضوع پاسخ دهیم.
تیم محتوای لگوپلاس سعی داشته تا از معتبرترین منابع مختلف، مطالب راجمع آوری کرده و بدون
دخل و تصرف در اختیار شما عزیزان قراردهد.
آموزش مسائل جنسی از چه سنی باید شروع شود؟
کودکان از اوایل دوران کودکی علاقه مندند تا درباره ی بدنشان یاد بگیرند و بدانند..آن ها متوجه تفاوت
بین دختران و پسران می شوند و بصورت طبیعی کنجکاو هستند.خردسالان اغلب وقتی که برهنه هستند
آلت تناسلی خود را لمس و دست کاری میکنند مثلا وقتی که در حمام و وان هستند و یا کهنه ی آنها را
عوض میکنید. چنین رفتارهایی مانند فعالیت های جنسی بزرگسالان نیستند و نشانه های طبیعی ای
از کنجکاوی هستند. طبق اطلاعات آکادمی اطفال آمریکا این نوع رفتار نباید تنبیه و سرزنش شود.
آموزش جنسی نیز متناسب با سن کودک و سپس در دوران نوجوانی ملاحظات ویژه خود را می طلبد.
اما والدین اگر اصولاً در این خصوص دغدغه ای داشته باشند،اغلب دچار سردرگمی هستند. عدم
آشنایی آن ها با مفاهیم جنسی و محدود دانستن این امور در روابط جنسی بین زن ومرد، باعث می شود
نتوانند در این مورد باکودکان خود صحبت کنند.خود آن ها نیز اغلب در سن مناسب و به شکل مناسب با
این مقوله آشنا نشده اند. بدتر آن که بسیاری از آنها تصور می کنند که صحبت دراین رابطه ممکن است
به ترغیب کودکان برای تفحص بیشتر و حتی تجربه های نامطلوب منجر شود. این تصوری اشتباه
است که متاسفانه حتی بسیاری از همکاران در بخش سلامت و همچنین نظام آموزشی کشور برآن پا
فشاری دارند. این درحالی است که مطالعات متعدد،چه درکشورهای توسعه یافته وچه درکشور های
در حال توسعه، نشان داده اند که آموزش مناسب در سن مقتضی، نه تنها باعث تشویق رفتار پرخطر نشده
است، بلکه فرزندانی که از نظر جنسی به درستی آموزش دیده اند حتی در نوجوانی و جوانی فعالیت
جنسی رابه مراتب دیرتر شروع کرده اند. همانطور که هرسنی محتوای آموزشی خاص  خود را دارد،
درآموزش جنسی نیزلازم نیست برخی مواردبه شکل زودرس برای کودکان توضیح داده شود.
پرسش مهم این است که چطور این موارد رابه کودکان خویش آموزش دهیم؟
مسئله چگونگی پاسخ دهی به سوالات کودکان و آگاه کردن آنها درزمینه مسائل جنسی، قضیه
فرهنگی است و بسته به فرهنگ هرجامعه وخانواده نحوه پاسخ دهی و آشنایی کودک و نوجوان با
مسائل جنسی متفاوت است. نکته بسیارمهم دراین میان آن است که والدین و معلمان باید گام به گام
با بچه ها بزرگ شوند. اطلاعاتی که درخصوص مسائل جنسی دراختیار کودک 3 ساله قرار داده
میشود، بسیار متفاوت با دختر 13 ساله است.مثلاً یک کودک پیش دبستانی باید بداند که چه کسی و تا
چه حدی میتواند به بدن او دست بزند،مثلاً اعضای تناسلی او از جمله قسمت هایی است که جز والدین
وپزشک کسی حق مشاهده یا لمس آن  را ندارد. هرچه سن کودک بالاتر می رود، اثرگذاری دنیای
اطراف و به ویژه دوستان او بیشتر می شود و البته پدرومادر باید بتوانند به درستی و باعبارات قابل فهم
برای او به سوالات وی پاسخ دهند.
آیا می توان ازاسم های مستعاربرای بخش های خاص بدن استفاده کرد؟
وقتی که کودک 3 سالش است والدین ممکن است تصمیم بگیرند تا از کلمات آناتومیک صحیح استفاده
کنند.این کلمات ممکن است که اصطلاحات پزشکی بنظر برسداما وقتی که کودک توانایی گفتن این
اصطلاحات مناسب را دارد بنابراین دلیل ندارد که از آنهااستفاده نکنید.باید کلمات کتابی وعلمی ای که
به آلت جنسی زن ومرد اطلاق میشود را به کاربرد و نبایداز کلمات مضحک و عامیانه به جای آن ها
استفاده شود.به این ترتیب کودک شمایادمی گیرد تا از این اصطلاحات به شیوه ای مستقیم وبدون
احساس خجالت و شرمساری استفاده کند. در واقع این کاری است که اکثروالدین انجام می دهند.
نظرسنجی موسسه گالوپ نشان میدهد که67 درصد از والدین برای اشاره کردن به بخش های بدن زن
ومرد از نام های واقعی استفاده می کنند.
به کودکی که ازما می پرسد بچه ها ازکجامی آیند چه باید گفت؟
پاسخ این سوال معمولا بستگی به سن کودک دارد.با این حال شما می توانید به او بگویید وقتی که یک
زن ومرد یکدیگر را دوست دارند وعاشق یکدیگرهستند دوست دارند به هم نزدیک تر و صمیمی تر
بشوند.به آنها بگویید که اسپرم مرد با تخمک زن به هم می پیوندند وبچه شروع به رشد کردن می کند.
بیشتربچه های زیر6سال این پاسخ رامی پذیرند.
وظیفه آموزش جنسی کودکان برعهده چه کسی است؟
گروهی وجود یک سیستم آموزشی یکپارچه وهمگانی درسطح آموزش و پرورش را بهترین گزینه
برای به عهده گرفتن مسئولیت آموزش جنسی میدانند، امادرعین حال رویکرد دیگری دراین راستا
معتقد به پررنگ کردن نقش والدین درخصوص آموزش واطلاع رسانی جنسی به فرزندان است.
مهم ترین اشتباهات رایج والدین دراین باره شامل مواردزیراست:
- عدم پاسخگویی به پرسش های کودکان
-پاسخ های غیرمنطقی وداستان سرایی
-عدم توجه به کنجکاوی کودکان درباره مسائل جنسی و نادیده گرفتن آن ها
آموزش مسائل جنسی به کودکان براساس نیازهای گروه سنی:
تا سن 5 سالگی
1- نام صحیح اعضای بدن ازجمله اعضای تناسلی رابدانند.
2- درک کنند که نوزادان ازرحم مادر متولد می شوند.
3-مفهوم فضای خصوصی راهنگام تعویض لباس ورفتن به توالت بدانند. به ویژه ضروری است
کودکان 5 ساله تفاوت خصوصی و سری را بفهمند.
4- بتواند به راحتی با والدین یا فرد بزرگسال قابل اعتماد دیگری، درباره جنسیت صحبت کنند.
5- نسبت به هویت مذکر یا مونث خود عزت نفس داشته باشند.
بین 6تا9سالگی
1- بتوانند تولید مثل حیوانات و گیاهان را به عنوان بخشی ازچرخه حیات درک کنند.
2- درپاسخ به سوالاتی چون (نوزادان ازکجامی آیند؟) (چطوری به دنیامی آیند) چیزهایی شنیده
باشند.
3- ازتفاوت بین دوجنس آگاه باشند و بتوانند نام صحیح اندام تناسلی خود و جنس مخالف را نام ببرند.
4- درک کلی از ایدز و عفونت های دیگری که از طریق جنسی منتقل می شود داشته باشند.
5- نسبت به سلامت کلی و نیازهای ایمنی بدن خودمسئولیت روزافزون پیداکنند و بهداشت شخصی
خود را با مسواک زدن ،دوش گرفتن ،رعایت تغذیه مناسب وغیره حفظ کنند.
6- مفاهیم دوستی وعدالت را بفهمند و بتوانند احساسات خود را با والدین یا افراد بزرگسال قابل اعتماد
دیگر در میان بگذارند.
بین 9تا13 سالگی
1- جنسیت را به عنوان بخشی طبیعی از زندگی درک کنند.
2- باتغییرات طبیعی دختران و پسرها در دوران بلوغ (عادت ماهیانه واحتلام)آشنا شوند.
3- بتوانند با دیگران دوست شوند و دوستی هایشان را حفظ کنند.
4- روند تولید مثل و از جمله مفاهیمی چون:آمیزش جنسی، پدرومادرشدن ، سقط جنین وجلوگیری
ازبارداری رادرک کند.
5- بدانند سوءاستفاده جنسی چیست؟چگونه میتوان آنرا تشخیص داد و در موقعیت های بالقوه خطرناک
چگونه باید رفتار کرد.
باتوجه به مراحل رشد کودک، به پرسش های اوپاسخ دهید.هرچه سن اوکمتراست پاسخ ها را

عینی تر وبا لحن جدی بگویید. جواب آنها را حداکثر در دوتاسه جمله بدهید.
نکته پایانی:
دادن اطلاعات غلط وبی ربط، برخوردهای تحقیرکنننده وخشونت آمیز درجواب سوالات جنسی
کودکان، تمسخر وسرزنش کودک همگی از جمله رفتاری است که نه تنها اعتماد به نفس کودکان
را تخریب میکند وآسیب های جدی به شخصیت آنها در بزرگسالی میزند،بلکه روابط کودک را با
خانواده برای کل زندگی اش تیره وتار کرده وحس اعتماد واطمینان وی به والدین برای همیشه سلب
می شود.
بنابراین ،لازم است والدین کودکان و خصوصاً مادران ابتدا خوداطلاعات مناسب برای آموزش
کودکان و پاسخ به سوالاتشان راکسب کرده وسپس درنهایت احترام وجدیت به ایجاد رابطه
صمیمانه و قابل اعتماد با کودکان درزمینه مسائل جنسی بپردازندتا بدین ترتیب خطرپذیری واحتمال
کسب اطلاعات غلط  و نامناسب جنسی را برای فرزندانشان به حداقل برسانند.

0
نظرات
  ارسال نظر
  به انگلیسی وارد شود
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - در صورت امکان فارسی بنویسید.
  برگشت به بالا